Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Örebro Gymnastikförening KIF
Gymnastik, Parkour & Cheerleading
Förslag om att bilda en ny gymnastikförening i Örebro genom en sammanslagning av ÖGF & AGF
2018-01-25 17:54

Förslag om att bilda en ny gymnastikförening i Örebro genom en sammanslagning av Örebro GF/Kif och AGF Örebro


Projektgruppen för samverkan mellan ÖGF och AGF har nu kommit fram till en rekommendation att bilda en ny gymnastikförening i Örebro genom en sammanslagning av de båda föreningarna. Förslag till formell skrivning (en proposition) inför beslut kommer att finnas i årsmöteshandlingarna. 

Örebro GF/Kif har årsmöte den 21/3 kl 18.00 på Idrottens Hus och AGF den 24/3 på Oscaria. 


  • Det är de närvarande röstberättigade medlemmarna som har rösträtten på årsmötet. 
  • Denna fråga måste beslutas med kvalificerad majoritet (minst 2/3-delars majoritet) i båda föreningarna för att förslaget ska kunna genomföras. 
  • Inget är bestämt förrän på årsmötet då det är medlemmarna som ska ta ställning till rekommendationen.

Det är därför viktigt att du som röstberättigad medlem kommer på årsmötet och deltar i omröstningen om du tycker detta är ett bra förslag eller inte.


Om detta röstas igenom av båda årsmötena behöver vi personer som är intresserade av att jobba med genomförandet av att bilda en ny gymnastikförening. Kontakta ordf. Eva Sundmalm på 070-377 6334 eller eva.sundmalm@gmail.com alternativt föreningens kansli på 073-999 4554 eller info@orebrogf.com.


Rekommendationen grundar sig på resultatet av projektets arbete under året som visar på att de flesta ser övervägande fördelar för utvecklingen av gymnastiken i Örebro genom att bilda en ny gymnastikförening. Enkätsvar från två enkäter har analyserats och under hösten har ett flera arbetsmöten utvärderat för- och nackdelar, möjligheter och hinder med att bilda en ny förening jämfört med att ha kvar två föreningar.


Nyttor, målbilder och möjligheter med en ny stor Gymnastikförening
De nyttor, fördelar, målbilder, möjligheter med att bilda en ny förening som kommit fram har sammanfattas enligt följande;
- Vi får en organisation med förmåga att leda och driva en professionell och effektiv verksamhetsutveckling utifrån gemensamma styrdokument. (Stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och verksamhetsplaner).
- Vi blir en viktig och stark aktör, med ett gemensamt varumärke, där vi kan påverka politiker, näringsliv och media i fråga om ändamålsenliga hallar, sponsring och marknadsföring.
- Vi får en kompetent och professionell styrelse som kan fokusera på strategiska utvecklingsfrågor. Och det blir mer attraktivt att arbeta i en sådan styrelse.
- Vi får ett kansli med kompetent och professionell personal som operativt kan arbeta för utveckling av kvalitet i de olika verksamheterna.
- Vi får kompetenta och engagerade ledare som kan utveckla våra gymnaster utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål.
- Vi får en större och bredare, både tränings- och tävlingsverksamhet utifrån intentionerna i Gymnastikförbundet utvecklingsmodell.
- Vi kan utveckla olika evenemang (tävlingar, uppvisningar, läger, prova-på-dagar mm) genom ett ökat ideellt engagemang från tex föräldrar och andra intresserade.
- Vi kan få ett effektivare hallutnyttjande som gör att fler gymnaster får träna i hallar med rätt träningsförutsättningar.
- Vi får en stark och stabil ekonomi genom ökad effektivisering, professionalisering och fokus på intäktssäkringar.


Hinder, risker och orosmoment
Projektgruppen har också analyserat en del hinder, risker och orosmoment som måste hanteras på ett bra sätt. Några exempel är;
- Det finns olika kulturer i respektive förening som bland annat handlar om identitet, värdegrund, bemötandefrågor, ledarfrågor, ansvarsfördelning mm. Till detta kopplas även föreningsnamn, logga, färger på föreningskläder etc.
- Det finns en oro hos anställda vad som händer med deras jobb. Även ledare kan känna en oro för vad som händer henne/honom i en ny förening. Då finns risker att några ledare slutar.
- Det har också framkommit en oro för att gymnaster kommer att sluta,  kanske för att de måste byta grupp och få en ny ledare.
- Viss oro för att de mindre verksamheterna inte kommer att prioriteras i en ny förening.
- Viss oro att ekonomin inte kommer att bli bättre har framkommit. Bidragen (Idrottslyftet etc) minskar och det kan bli färre arrangemang totalt sett.

Utmaningar inför bildande av en ny förening
För att hantera både möjligheter och hinder med att bilda en ny gymnastikförening ser vi ett antal utmaningar.

De båda föreningarnas styrelser bör initialt utse en projektgrupp med uppdrag att förbereda och genomföra både de formella liksom de verksamhetsmässiga delarna för att bilda en ny gymnastikförening.

Projektgruppens uppdrag blir att skapa förutsättningar att bilda olika arbets- och ledargrupper som kan mötas och hantera dessa frågor. Stöd från Gymnastikförbundet och SISU bedöms som viktigt i det fortsatta arbetet. Det är då viktigt att få med rätt personer i de olika grupperna dvs personer som har kunskap och intresse för de olika områdena.
Arbetet bör ske processinriktat och olika processer ska ges den tid de behöver. Därför är avsikten att först och främst lösa de formella delarna såsom föreningsnamn, logga, färger, stadgar, tillsättande av interimsstyrelse, valberedning och revisorer. Dessutom måste man vara tydlig med ansvarsfördelning av uppdrag i de olika föreningarna. 


Vi uppmanar därför alla medlemmar som är intresserade av att vara med i detta utvecklingsarbete att anmäla sitt intresse av att vara med! Vi tar även emot förslag på personer som kan göra en insats!

När det gäller de mjukare verksamhetsfrågorna kommer de att ta längre tid innan man är helt klar. Avsikten är att i samarbete med SISU inleda ett antal utvecklingsprocesser med olika ledar- och arbetsgrupper där målet är att man utarbetar förslag och lösningar för bästa möjliga utveckling iden nya gymnastikföreningen. Eftersom intentionerna är att inte tappa några gymnaster, ledare och andra ideella krafter avser vi inte initialt att ändra grupper, ledarteam etc utan all verksamhet ska fortsätta ungefär som nu. Förändringarna kommer att ske successivt, där vi tror att trupptävlingsverksamheten kommer att förändras mer och tidigare än andra delar.

Gällande våra anställda förslås att årsmötet fattar beslut om att säkerställa fortsatt anställning av befintlig personal.

Vi vill att de som önskar och vill ska kunna engagera sig i arbetet inför bildande av en ny förening. Tveka inte att höra av dig till styrelsen och/eller kansliet i respektive förening om du har några frågor eller synpunkter. Vi vill att alla medlemmar ska känna sig informerade och trygga inför kommande årsmötesbeslut.

Eva Sundmalm, ordf i Örebro GF/Kif

 

Kontaktuppgifter;
Föreningen; info@orebrogf.com alt 073-999 4554.
Vi finns även på www.orebrogf.com, facebook och instagram
Ordförande; eva.sundmalm@gmail.com alt 070-377 6334


Nyhetsarkiv
Pride 20182018-08-27 17:08
Cheerleading 2018-08-20 10:13
Ledarkväll2018-08-09 09:58
Kalender 20182018-08-01
SM-GULD i truppgymnastik2018-07-30 16:17
Landslagsuttagning 20182018-07-29 16:27
Kansliet tar semester2018-06-29 12:00
Genrep inför SM2018-06-25 13:32
SM i truppgymnastik2018-06-20 09:36
Cheerleadingläger2018-06-19 12:29
Vi blir GF Örebro2018-06-01 10:00
Genrep2018-05-22 08:30
Reportage i SVT Örebro2018-04-30 10:27
Mellantruppen 15/42018-04-15 09:47
Junior NM2018-04-12 09:29
Påsklovsläger 20182018-03-28 11:37
Gruppbilder 20182018-03-01 09:00
Sportlovsläger2018-02-26 09:22
Barnens spelregler #22018-02-14 17:55
Barnens spelregler #12018-02-01 18:06
LedarKickoff VT182018-01-31 18:13
Sommarjobb 20182018-01-15 16:29
Ledarkväll 9/12018-01-14 11:00
Praktisk ledarkväll2018-01-07 10:43
Kansliet har julstängt2017-12-28 09:41
ÖGF Christmas Cup2017-12-18 13:51
Barnavslutning2017-11-28 10:39
Klubbmästerskap 2017-11-22 18:11
Prova på Cheerleading2017-11-17 10:06
Prova på dag 2017-11-11 08:51
Nordinska mästerskapen2017-11-09 13:48
Öppen träning 2 nov2017-10-17 08:45
Gympadräkt2017-10-11 15:00
Nominera en eldsjäl2017-09-05 20:32
SM i Truppgymanstik 20172017-08-21 08:00
2017-08-16 08:00
Sommarläger 20172017-08-14 10:20
ÖGF Sommarläger 2017!2017-08-08 10:00
SM GULD!!!2017-07-10 16:21
SM på lördag 1/72017-06-26 10:28
Föreningsarbete2017-06-13 10:17
Prova på dag2017-06-05 10:43
Våruppvisning 20172017-05-21 19:06
Lappverkstad för ledare2017-05-18 14:59
Glad Påsk2017-04-12 08:38
Årsmöte 13 Mars2017-03-23 09:08
Sportlov2017-02-20 19:52
Idrottsgalan2017-01-16 10:47
Kansliet flyttar2016-12-18 12:00
(k)lappverkstad2016-12-15 19:46
ÖGF Christmas Cup 20162016-12-12 16:10
ÖGF Chrismtas Cup 2016-12-06 11:33
Terminsavslutning2016-11-28 11:08
(K)lappverkstad2016-11-23
Nyhetsbrev2016-11-08 11:06
Mellansvanska Cupen 20162016-10-31 18:36
2016-10-25 19:36
Oktoberkampanj2016-10-17 10:24
EM-veckan är igång2016-10-10 09:50
2016-09-12 12:50
Utbildningsdag 1 Oktober2016-09-06 10:16
Paolo Roberto2016-09-05 13:20
Köp ÖGF strumpor2016-08-29 13:57
VINNARE2016-08-28 20:49
Terminsstart2016-08-13 09:45
Kick-off söndag 28aug2016-08-04 12:02
UPPMANING!2016-07-05 21:02
Örebro Pride 20162016-06-27 12:55
Stöd föreningen2016-06-16 08:00
Radiointervju2016-06-15 09:59
SM-Guld!!2016-05-17
2016-05-16 19:13
Vi tar ställning2016-05-09 13:49
Kolla skräpposten!2016-05-05 19:57
Utvärdering av Enkät2016-05-04 11:18
RC-truppen söker ledare2016-05-02 13:09
ÖGF söker nya ledare2016-04-04 16:23
ÖGF på Instagram2016-03-31 14:45
Barnidrott2016-03-23 08:00
Våruppvisning2016-03-21 18:11
Sportlovs dags!2016-02-23 14:01
Anmälan till ÖGF2016-02-15 13:46
Mobilanvändning i ÖGF2016-02-08 16:40
ÅRSMÖTE 16/32016-02-02 15:06
Swish2016-01-27 14:28
Beställ ÖGF-kläder2016-01-25 13:29
Fullt i önskad grupp? 2016-01-21 10:48
GUUUULD på RC Mix !2015-11-21 22:33
BLI LEDARE I ÖGF ! 2015-10-29 20:49
Mobiltelefon hantering2015-10-20 21:39
Förtydligande :)2015-09-08 13:04
Älskade Ungar 26-27/9 !2015-09-03 09:15
Invänta faktura2015-08-07 20:19
ÖGFs VÅRUPPVISNING!!!2015-04-13 14:33
ÖGF på STG Open 20152015-03-24 16:30
FINAL på UngdomsCupen!2014-11-23 15:11
RiksCupen 20142014-11-16 15:09
2014-11-08 15:07
Ny ordförande i ÖGF!2014-03-27 11:42
Ny föreningskonsulent.2014-01-04 17:35
Gymnastikens Hus2013-11-13 15:27
Silver på NM!2013-11-13 15:25
 
Sponsorer